برچسب: انگل‌

استرینگ تست دسته‌بندی نشده

استرینگ تست (انترو-تست) چیست

استرینگ تست یا همان انترو تست یک نوع آزمایش است که برای اینکه مطئن شوید در بخش بالایی روده کوچک انگل وجود دارد، آن را انجام می دهند. انگل ها به همراه غذا خودشان را به بدن رسانده و در همان جا می مانند. در ادامه با این مقاله از سایت همراه باشید.

“استرینگ تست (انترو-تست) چیست” ادامه ↞